ชมรม นสพ.ท้องถิ่นเชียงราย ร่วมวางพวงหรีดเคารพ ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อดีตอธิการบดี มร.ชร. นสพ.เป็นข่าว เดือน มิถุนายน 2560


เมื่อวันที่ : 2017-07-26 09:25:54


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  118 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th