CRRU CLIPPING NEWS
  มร.ชร.ช่วยเหลือชุมชนผู้ยากไร้รับภัยหนาว : นสพ.ข่าวสด วันอังคารที่ 28 พ.ย.2560
  มร.ชร.จับมือ 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำจีน จัดกิจกรรมเปิดบ้านแนะนำเรียนต่อ-สู่ตลาดงาน : นสพ.ข่าวสด ประจำวันพุธที่ 22 พ.ย.2560
  ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ รองอธิการบดี มร.ชร.ขอบคุณ นสพ.แนวหน้า สะเก็ดล้านนา ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2560
  ฟรีคอนเสิร์ต มองโกเลียใน กระชับไทย-จีน นสพ.แนวหน้า สะเก็ดล้านนา ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2560
  มร.ชร.เปิดบ้าน MOU 0 ม.จีนรื่น ปี 61 จัดใหญ่ "เทพรักษ์" จัด 20 ทุนเรียนจีนแล้ว นสพ.มวลชนออนไลน์นิวส์ ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2560
  จัดฟรี คอนเสิร์ต มองโกเลียใน กระชับไทย จีนแน่นแฟ้น นสพ.มวลชนออนไลน์นิวส์ ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2560
  มร.ชร.ช่วยเหลือชุมชนผู้ยากไร้รับภัยหนาว นสพ.ข่าวสด ประจำวันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2560
  20 ปี รปศ.นศ. มร.ชร.รวมพลังช่วยธนาคารโค - กระบือ สร้าง ห้องสุขา เพิ่ม นสพ.มวลชน ออนไลน์นิวส์ ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
  มร.ชร.เชิญผู้รู้แนะโจทย์วิจัย ด้านการท่องเที่ยวยุค 4.0 นสพ.มวลชน ออนไลน์นิวส์ ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
  ปกครองท้องถิ่น มร.ชร. ลงพื้นที่บริการสังคม นสพ.ข่าวสด ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
  บิ๊กกัมพูชา พ่อบัณฑิต ว.ลุ่มน้ำโขง บอก มร.ชร.ยิ่งใหญ่มาก นสพ. มวลชนออนไลน์นิวส์ ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
  อาสาสมัครจักษุแพทย์ พยาบาล จาก14 ประเทศให้บริการตรวจรักษาสายตา วัดสายตา เพื่อเป็นของขวัญแด่คนเชียงราย จาก : นสพ.ภาคเหนือ ประจำเดือน ต.ค.พ.ศ.2560
  มร.ชร.พร้อมจัด “วิ่งมาราธอน” ฉลอง 45 ปี : นสพ.เป็นข่าว ประจำเดือน ต.ค.2560
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณประทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดโครงการเพชรล้านนา ประจำปี 2560 : นสพ.เป็นข่าว ประจำเดือน ต.ค.2560
  พลตรี รศ.ดร. ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประธานในการเปิดการเสวนา นสพ.แนวหน้า ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
  ทรงคุณค่า นสพ.เดลินิวส์ ประจำวันที่11 พฤศจิกายน 2560
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2558 - 2559 นสพ.เดลินิวส์ ประจำวันที่11 พฤศจิกายน 2560
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2558 - 2559 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
  มร.ชร. จับมือ สสวทท. จัดเสวนาการผลิตอาหารโปรตีน จากพืช-สัตว์ รองรับการขาดแคลนของประเทศ นสพ.มวลชน ออนไลน์นิวส์ ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
  สัมมนาท่องเที่ยวโดยชุมชน วิถีไทย วิถึีชุมชน ชาติพันธุ์เชียงราย เดินหน้าเมืองท่องเที่ยวเต็มตัว นสพ.ท้องถิ่นนิวส์ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
  ลงนามท่องเที่ยวโดยชุมชน 4 ชาติ ไทย จีน ลาว เมียมาร์ เที่ยวเชื่อมโยง 4 จังหวัดเหนือตอนบน 2 นสพ. ท้องถิ่นนิวส์ ฉบับประจำเดือน ตุลาคม 2560
  ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท้องเที่ยว 4 จว.ภาคเหนือ : จากนสพ.เดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 13 ต.ค.2560
  ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ประธานมูลนิธิ GOS ร่วมกับ ดร.ปริติกา อิดนานิ จักษุแพทย์ชาวอินเดีย นสพ.แนวหน้า ประจำวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
  ลงนามความร่วมมือความร่วมมือระหว่างตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยว นสพ.ข่าวสด ประจำวันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2560
  ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี ร่วมกับมูลนิธิมอบสายตาเป็นของขวัญในประเทศไทย นำแพทย์วัดสายตา และมอบแว่น นสพ.แนวหน้า ประจำวันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2560
  ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร.เป็นประธานการแถลงข่าววิ่งฯ นสพ.เชียงรายนิวส์ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
  สธ.เชียงราย สานพลังความร่วมมือเครือข่ายบริการสุขภาพ นสพ.อาณาจักรพายัพ ประจำเดือน กันยายน 2560
  ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงราย ร่วมให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "วิถีไทย วิถีชุมชน ชาติพันธุ์เชียงราย นสพ.เชียงรายนิวส์ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
  ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี ร่วมเปิดงาน นครเชียงราย นครแห่งความสุข นสพ.เชียงรายนิวส์ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
  45 ปี ม.ราชภัฏเชียงราย "มาราธอน" ระดับชาติ นสพ.เชียงรายนิวส์ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
  คณะวิทยาการจัดการมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น นสพ.เชียงรายนิวส์ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
  มร.ชร. มอบ "แว่นตาฟรี"ให้คนเชียงราย นสพ.เชียงรายนิวส์ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
  งานประชาสัมพันธ์เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง นสพ.เชียงรายนิวส์ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
  รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน นสพ.เชียงรายนิวส์ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
  คณะวิทยาการจัดการ MOU ยูนิริเวอร์พัฒนาร้านโซห่วย 1 หมู่บ้าน 1 ร้านติดดาว นสพ.เชียงรายนิวส์ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
  คณะวิทยาการจัดการ MOU สโมสรฟุตบอลสิงห์เชียงราย ยูไนเต็ด นสพ.เชียงรายนิวส์ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
  ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงราย ร่วมกับมูลนิธิจีโอเอสฯ บริการตรวจและมอบแว่นตาให้ประชาชน นสพ.ข่าวสด ประจำวันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2560
  ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงราย นำคณาจารย์ และนักศึกษา ปลูกดอกดาวเรือง นสพ.ข่าวสด ประจำวันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2560
  ด้านเมืองเจ้าพ่อพญาเม็งราย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง นสพ.เดลินิวส์ ประจำวันที่ 27 กันยายน 2560
  ม.ราชภัฏเชียงราย จัด HALF MARATHON เพื่อสุขภาพ นสพ.PM นิวส์ทีวี ประจำวันที่ 26 กันยายน 2560
  ม.ราชภัฏเชียงราย จัด HALF MARATHON เพื่อสุขภาพ นสพ.มวลชนออนไลน์นิวส์ ประจำวันที่ 26 กันยายน 2560
  มร.ชร. ผุดโครงการมอบแว่นสายตา จาก นสพ.เดลินิวส์ (คอลัมน์ รอบรั้วทั่วท้องถิ่น)ฉบับวันพุธที่ 27 ก.ย 60
  มรภ.เชียงรายมอบแว่นตาคนจน นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันพุธที่ 27 ก.ย.60
  หอปรัชญาราชกาลที่ 9 แหล่งเรียนรู้ ศาสตร์ของพระราชา นสพ.ไทยรัฐ ประจำวันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2560
  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดีฯ คนดีศรีเชียงราย นสพ.แนวหน้า ประจำวันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560
  โลจิสติกส์ฯ มร.ชร. คิด "ไฟจราจร"ชนะระดับชาติทิ้งคู่แข่ง 57 ทีมทั่ว ปท. นสพ.มวลชนออนไลน์นิวส์ ประจำวันที่ 4 กันยายน 2560
  เพื่อการศึกษา นสพ.ไทยรัฐ ประจำวันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2560
  มร.ชร.ร่วมนำวิชาการฟื้นฟู "ผู้ถูกคุทประพฤติ" นสพ.ข่าวสด ประจำวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560
  เปิดฉาก CRRU Youth League สาธิต มร.ชร. เจ้าภาพ นสพ.มวลชนออนไลน์นิวส์ ประจำวันที่ 3 กันยายน 2560
  มร.ชร.เผยบทบาทพี่เลี้ยงโรงเรียนท้องถิ่น นสพ.ข่าวสด ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2560
  มร.ชร.ร่วมมือ “คุมประพฤติชร.” สร้าง “ชีวิตใหม่” นสพ.PM News TV ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2560
  “สมาธิเพื่อพัฒนา” มร.ชร. ยกทีมขึ้นดอยอินทนนท์ พิสูจน์คนดี-เก่ง-ก่อนรับประกาศฯ นสพ.มวลชนนิวส์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560
  มร.ชร.-สกอ.-สปฐ.เดินหน้าพัฒนาท้องถิ่นยกระดับการศึกษาเน้น‘สะเต็ม’ นสพ.มวลชนนิวส์ ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2560
  มร.ชร. “น้อมจิตอาสา” ทำดอกดารารัตน์ 3 หมื่นร่วมถวายพระเพลิง ร.9 นสพ.มวลชลนิวส์ ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2560
  สปชส. เข้มเขียนข่าว-ผลิตสื่อ "ดิจิทัล" 4.0 นสพ.มวลชนนิวส์ ออนไลน์ ประจำวันที่ 11 สิิงหาคม 2560
  มร.ชร.-โอสถสภา-สพม. 36 โอ๋ นร.ขาดโอกาส “หนึ่งใจ...ติวให้น้อง” ดึงกว่า 4,500 คนเตรียมเอนท์ นสพ.มวลชนนิวส์ ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2560
  ทูบีฯ ม.ราชภัฏเชียงราย ได้ครอง "ยอดเพชร" นสพ.เชียงรายนิวส์ ประจำเดือน สิงหาคม 2560
  มร.ชร.เปิดอบรมวินัยและจรรยาบรรณสำหรับบุคลากร PM News TV ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2560
  มร.ชชร. MOU กับเอกชนพัฒจนางานประชาสัมพันธ์สู่สากล นสพ.มวลชน ออนไลน์นิวส์ ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2560
  ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดีรักษาราชการแทนต้อนรับ Prof Dr.Li Deyong รองอธิการบดี ม.ฉู่ฉงนอร์มอล นสพ.แนวหน้า ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560
  มร.ชร.-จ.เชียงรายร่วมกันจัดเทิดเพระเกียรติฯ ร.10 นสพ.นวลชนออนไลน์นิวส์ ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
  ทูบีนัมเบอร์วัน ม.ราชภัฏเชียงรย ผลงานเด่นในรอบ 15 ปี รางวัลมาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1 นสพ.ฟ้าหลวงเชียงราย ประจำเดือน มิถุนายน 2560
  ทูบีนัมเบอร์วัน ม.ราชภัฏเชียงรย ผลงานเด่นในรอบ 15 ปี รางวัลมาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1 ระดับประเทศ นสพ.ภาคเหนือ ประจำเดือน มิถุนายน 2560
  ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์รอบหนองบัวหลวง มร.ชร. นสพ.อินไซด์เดอร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2560
  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล นสพ.ฟ้าหลวงเชียงราย เดือน มิถุนายน 2560
  ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี นำทีมผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี 29 ปี นสพ.เชียงรายนิวส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2560
  ทัวร์แผ่นดินไหว เชียงราย นสพ.เชียงรายนิวส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2560
  คณะวิทยาการจัดการ MOU หน่วยงานภาคีัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงราย นสพ.เชียงรายนิวส์ ประจำเดือน ืกรกฎาคม 2560
  7 เหตุผลที่ต้องเรียนที่ ม.ราชภัฏเชียงราย นสพ.เชียงรายนิวส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2560
  ทูบีนัมเบอร์วัน มร.ชร. ชูผลงานเด่นในรอบ 15 ปี เพื่อเข้าสู่มาตรฐานระดับ "ยอดเพชร" ปีที่ 1 นสพ.ท้องถิ่นนิวส์ เดือน มิถุนายน 2560
  ทูบีนัมเบอร์วัน มร.ชร. ชูผลงานเด่นมาตรฐานระดับ "ยอดเพชร" นสพ.เชียงรายธุรกิจ เเดือน มิถุนายน 2560
  8 มหาวิยาลัยภาคเหนือชวนทุกคนเลิกเหล้า-บุหรี่ PM news TV ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2560
  8 มหาวิยาลัยภาคเหนือชวนทุกคนเลิกเหล้า-บุหรี่ นสพ.มวลชนออนไลน์นิวส์ ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2560
  อาจารย์ยกเป็นทีมที่ปรึกษา นสพ.เชียงรายนิวส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2560
  มร.ชร.จัดพิธีโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "อธิการบดี" นสพ.เป็นข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2560
  นศ.-จนท.มร.ชร.คว้ารางวัลประกวดด้านการท่องเที่ยวฯ ของ อพท. นสพ.เป็นข่าว เดือน เมษายน 2560
  ชมรม นสพ.ท้องถิ่นเชียงราย ร่วมวางพวงหรีดเคารพ ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อดีตอธิการบดี มร.ชร. นสพ.เป็นข่าว เดือน มิถุนายน 2560
  ทูบีนัมเบอร์วัน มร.ชร. พร้อมสู่มาตรฐานระดับ "ยอดเพชร" ปีที่ 1 นสพ.เป็นข่าว เเดือน มิถุนายน 2560
  8 มหาวิยาลัยภาคเหนือชวนทุกคนเลิกเหล้า-บุหรี่ นสพ.ฟ้าหลวงเชียงราย เดือน มิถุนายน 2560
  สาธิต จับมือ 6 หน่วยงาน มร.ชร. พัฒนาการศึกษาสู่สากล นสพ.มวลชนออนไลน์นิวส์ ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2560
  วัดป่าอ้อ เชิญร่วม "ทำบุญตือบุญ" ช่วยผู้ป่วย นสพ.มวลชนออนไลน์นิวส์ ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2560
  การท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง นสพ.มวลชนออนไลน์นิวส์ ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2560
  วิทยาการจัดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ นสพ.เชียงรายนิวส์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
  ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดี นำทีมผู้บริหาร มร.ชร.ร่วมแสดงความยินดีเปิด นสพ.เชียงราย นสพ.เชียงรายนิวส์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
  คณะวิทยาการจัดการร่วมกับยูนิลิเวอร์พัฒนา "1 หมู่บ้าน 1 ร้านติดดาว"นสพ.เชียงรายนิวส์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
  คณะวิทยาการจัดการ จัดสัมมนา "การปรับตัวของสื่อมวลชนไทยในยุคดิจิทัล นสพ.เชียงรายนิวส์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
  มัดปุ๊ก ช่วยพัฒนาเชียงราย นสพ.เชียงรายนิวส์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
  การบิน เกาหลี ว.นานาชาติลุ่มน้ำโขง มร.ชร. ยกทีมเจาะฐานความรู้ นสพ. บี เบส ทิศทางการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
  สร้างสีสันก่อนอำลาสงขลาเกมส์ นสพ.ข่าวสด ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
  มร.ชร. เปิดตัวราชภัฏเชียงรายโมเดล พันธกิจสัมพันธ์สังคม-ยกคุณภาพชีวิตชุมชน นสพ.ข่าวสด ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
  เชียงรายขยายเครือข่าย "มัดปุ๊ก" รวมพลังสร้างสรรค์..มุ่งพัฒนาเครือข่าย นสพ.เดลินิวส์ ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
  ทูบีฯม.ราชภัฏเชียงราย สร้างเครือข่าย "วันต้านยาเสพติดโลก"
  มร.ชร.คว้ารางวัล ทูบี ระดับเพชร และสตรีตัวอย่างแห่งปี 2559
  CRRU Research Show ครั้ง 2
  มร.ชร.เชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) 20 ม.ค.นี้

 

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th