CRRU CLIPPING NEWS
  มร.ชร.-สกอ.-สปฐ.เดินหน้าพัฒนาท้องถิ่นยกระดับการศึกษาเน้น‘สะเต็ม’ นสพ.มวลชนนิวส์ ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2560
  มร.ชร. “น้อมจิตอาสา” ทำดอกดารารัตน์ 3 หมื่นร่วมถวายพระเพลิง ร.9 นสพ.มวลชลนิวส์ ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2560
  สปชส. เข้มเขียนข่าว-ผลิตสื่อ "ดิจิทัล" 4.0 นสพ.มวลชนนิวส์ ออนไลน์ ประจำวันที่ 11 สิิงหาคม 2560
  มร.ชร.-โอสถสภา-สพม. 36 โอ๋ นร.ขาดโอกาส “หนึ่งใจ...ติวให้น้อง” ดึงกว่า 4,500 คนเตรียมเอนท์ นสพ.มวลชนนิวส์ ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2560
  ทูบีฯ ม.ราชภัฏเชียงราย ได้ครอง "ยอดเพชร" นสพ.เชียงรายนิวส์ ประจำเดือน สิงหาคม 2560
  มร.ชร.เปิดอบรมวินัยและจรรยาบรรณสำหรับบุคลากร PM News TV ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2560
  มร.ชชร. MOU กับเอกชนพัฒจนางานประชาสัมพันธ์สู่สากล นสพ.มวลชน ออนไลน์นิวส์ ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2560
  ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดีรักษาราชการแทนต้อนรับ Prof Dr.Li Deyong รองอธิการบดี ม.ฉู่ฉงนอร์มอล นสพ.แนวหน้า ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560
  มร.ชร.-จ.เชียงรายร่วมกันจัดเทิดเพระเกียรติฯ ร.10 นสพ.นวลชนออนไลน์นิวส์ ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
  ทูบีนัมเบอร์วัน ม.ราชภัฏเชียงรย ผลงานเด่นในรอบ 15 ปี รางวัลมาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1 นสพ.ฟ้าหลวงเชียงราย ประจำเดือน มิถุนายน 2560
  ทูบีนัมเบอร์วัน ม.ราชภัฏเชียงรย ผลงานเด่นในรอบ 15 ปี รางวัลมาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1 ระดับประเทศ นสพ.ภาคเหนือ ประจำเดือน มิถุนายน 2560
  ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์รอบหนองบัวหลวง มร.ชร. นสพ.อินไซด์เดอร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2560
  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล นสพ.ฟ้าหลวงเชียงราย เดือน มิถุนายน 2560
  ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี นำทีมผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี 29 ปี นสพ.เชียงรายนิวส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2560
  ทัวร์แผ่นดินไหว เชียงราย นสพ.เชียงรายนิวส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2560
  คณะวิทยาการจัดการ MOU หน่วยงานภาคีัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงราย นสพ.เชียงรายนิวส์ ประจำเดือน ืกรกฎาคม 2560
  7 เหตุผลที่ต้องเรียนที่ ม.ราชภัฏเชียงราย นสพ.เชียงรายนิวส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2560
  ทูบีนัมเบอร์วัน มร.ชร. ชูผลงานเด่นในรอบ 15 ปี เพื่อเข้าสู่มาตรฐานระดับ "ยอดเพชร" ปีที่ 1 นสพ.ท้องถิ่นนิวส์ เดือน มิถุนายน 2560
  ทูบีนัมเบอร์วัน มร.ชร. ชูผลงานเด่นมาตรฐานระดับ "ยอดเพชร" นสพ.เชียงรายธุรกิจ เเดือน มิถุนายน 2560
  8 มหาวิยาลัยภาคเหนือชวนทุกคนเลิกเหล้า-บุหรี่ PM news TV ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2560
  8 มหาวิยาลัยภาคเหนือชวนทุกคนเลิกเหล้า-บุหรี่ นสพ.มวลชนออนไลน์นิวส์ ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2560
  อาจารย์ยกเป็นทีมที่ปรึกษา นสพ.เชียงรายนิวส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2560
  มร.ชร.จัดพิธีโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "อธิการบดี" นสพ.เป็นข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2560
  นศ.-จนท.มร.ชร.คว้ารางวัลประกวดด้านการท่องเที่ยวฯ ของ อพท. นสพ.เป็นข่าว เดือน เมษายน 2560
  ชมรม นสพ.ท้องถิ่นเชียงราย ร่วมวางพวงหรีดเคารพ ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อดีตอธิการบดี มร.ชร. นสพ.เป็นข่าว เดือน มิถุนายน 2560
  ทูบีนัมเบอร์วัน มร.ชร. พร้อมสู่มาตรฐานระดับ "ยอดเพชร" ปีที่ 1 นสพ.เป็นข่าว เเดือน มิถุนายน 2560
  8 มหาวิยาลัยภาคเหนือชวนทุกคนเลิกเหล้า-บุหรี่ นสพ.ฟ้าหลวงเชียงราย เดือน มิถุนายน 2560
  สาธิต จับมือ 6 หน่วยงาน มร.ชร. พัฒนาการศึกษาสู่สากล นสพ.มวลชนออนไลน์นิวส์ ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2560
  วัดป่าอ้อ เชิญร่วม "ทำบุญตือบุญ" ช่วยผู้ป่วย นสพ.มวลชนออนไลน์นิวส์ ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2560
  การท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง นสพ.มวลชนออนไลน์นิวส์ ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2560
  วิทยาการจัดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ นสพ.เชียงรายนิวส์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
  ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดี นำทีมผู้บริหาร มร.ชร.ร่วมแสดงความยินดีเปิด นสพ.เชียงราย นสพ.เชียงรายนิวส์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
  คณะวิทยาการจัดการร่วมกับยูนิลิเวอร์พัฒนา "1 หมู่บ้าน 1 ร้านติดดาว"นสพ.เชียงรายนิวส์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
  คณะวิทยาการจัดการ จัดสัมมนา "การปรับตัวของสื่อมวลชนไทยในยุคดิจิทัล นสพ.เชียงรายนิวส์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
  มัดปุ๊ก ช่วยพัฒนาเชียงราย นสพ.เชียงรายนิวส์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
  การบิน เกาหลี ว.นานาชาติลุ่มน้ำโขง มร.ชร. ยกทีมเจาะฐานความรู้ นสพ. บี เบส ทิศทางการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
  สร้างสีสันก่อนอำลาสงขลาเกมส์ นสพ.ข่าวสด ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
  มร.ชร. เปิดตัวราชภัฏเชียงรายโมเดล พันธกิจสัมพันธ์สังคม-ยกคุณภาพชีวิตชุมชน นสพ.ข่าวสด ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
  เชียงรายขยายเครือข่าย "มัดปุ๊ก" รวมพลังสร้างสรรค์..มุ่งพัฒนาเครือข่าย นสพ.เดลินิวส์ ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
  ทูบีฯม.ราชภัฏเชียงราย สร้างเครือข่าย "วันต้านยาเสพติดโลก"
  มร.ชร.คว้ารางวัล ทูบี ระดับเพชร และสตรีตัวอย่างแห่งปี 2559
  CRRU Research Show ครั้ง 2
  มร.ชร.เชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) 20 ม.ค.นี้

 

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th