พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562

24 December 2019 18:18 PM    stam    243

ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาแพทย์ไทย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดลักฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้รับการอนุเคราะห์ร่างอาจารย์ใหญ่จากภาควิชาฯ ให้นักศึกษาแพทย์ไทยได้ศึกษา ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาแพทย์ไทยมีความยินดียิ่งที่ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงพระคุณของบรมครูผู้ไร้เสียง