สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ จัดประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือฯ กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย

18 December 2019 12:56 PM    pubadm    58

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นำโดยอาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา คณบดีสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักวิชาฯ ร่วมต้อนรับครูสายสังคมจากโรงเรียนมัธยมทั่วจังหวัดเชียงรายกว่า 30 แห่ง ในการประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือและรับฟังความเห็นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย