ราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ และให้โอกาส

University of Learning Pathway to Success

แนะนำมหาวิทยาลัย


    วันที่ 14 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีจนถึงปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | Chiang Rai Rajabhat University

สร้างความรู้ เชิดชูภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
ข่าวประชาสัมพันธ์

มร.ชร. เปิดแล้ว CRRU Book Fair ครั้งที่ 6

2020-01-23    admin   17
...
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์การเรียนรู้เชียงแสนฯ มร.ชร.ปลูกข้าวปลอดสารพิษและมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับชุมชน

2020-01-23    admin   14
...
วิชาการ

ประกวดวาดภาพต้นยาสมุนไพร หัวข้อ ศาสตร์และศิลป์แห่งแพทย์ไทย STAM2002 ในงาน Open House CRRU 2020

2020-01-20    stam   23
...
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์การเรียนรู้เชียงแสนฯ จัดกิจกรรม : ปลูกข้าวปลอดสารพิษและมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับชุมชน

2020-01-20    biodiversity   16
...
วิชาการ

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562

2019-12-24    stam   256
...
วิชาการ

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์เวสยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมเยือนวิทยาลัยการแพทย์

2019-12-24    stam   74
...
...

รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

CRRU Social               

...

ก้านบัวพลัส ประจำวันที่ 12 กันยายน 2562 ข่าวเด่นวันนี้ : มร.ชร.-'สิงห์ปาร์ค' ชร.MOU พิเศษ! ฝึกงาน-ได้เงิน ตามปณิธาน "การให้ไม่สิ้นสุด"

...

ก้านบัวพลัส ประจำวันที่ 11 กันยายน 2562 ข่าวเด่นวันนี้ : ฝัน นศ.มร.ชร. 5 คณะเป็นจริง! สิงห์ปาร์ค 'ให้ทุน'

...

ก้านบัวพลัส ประจำวันที่ 10 กันยายน 2562 ข่าวเด่นวันนี้ : เอกพัฒนาฯ มร.ชร.จัดวิถีเชื่อ 'ไผ่' ไล่ผี-ตาแหลว

...

ก้านบัวพลัส ประจำวันที่ 9 กันยายน 2562 ข่าวเด่นวันนี้ : กก.'สื่อสารการตลาด' มร.ชร.ใช้สารพัด 'กลยุทธ์' มัดใจ นร.ทั่วไทยหวังน้องใหม่ปี'63