พิธีปิดกีฬาแห่งชาติ "เจียงฮายเกมส์"

7 ม.ค. 62 161 คน

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมแสดงในพิธีปิดกีฬาแห่งชาติ "เจียงฮายเกมส์"