สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯคว้ารางวัล งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี2562

11 ก.พ. 62 237 คน

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยโปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำทีมโดย ผศ.กมล บุญล้อม พร้อมด้วย นักศึกษาศูนย์ความเชี่ยวชาญทางคลื่นไมโครเวฟและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ใน งาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019) ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยได้รับ 1.รางวัล "ชนะเลิศ " และเหรียญทอง(Gold Medal) ในกลุ่มเทคโนโลยีด้านความมั่นคง ระดับอุดมศึกษา เรื่อง "อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณหมอกควันสำหรับเมืองอัจฉริยะผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง(IoT) ด้วยเทคโนโลยี LoRaWAN 2.รางวัลเหรียญเงิน(Silver Medal) จากสิ่งประดิษฐ์เรื่อง "ระบบประปาภูเขาอัจฉริยะ" 3.รางวัลวัลพิเศษจาก International Award "JIPA Award Best Innovation for ICT" จาก Japan Intellectual Property Association ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรางวัลนี้ในรอบ85ปี มีการมอบรางวัลที่ผ่านมาแค่เพียงสามครั้ง