กองพัฒฯ จัดงานวันพร ปี 62 ส่งความสุขให้ นศ. ด้วยการแสดงจากคณาจารย์ พร้อมจับสลากมอบรางวัล

7 ก.พ. 62 127 คน

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 30 มกราคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดงาน วันพร ประจำปี 2562” ณ ลานเวทีกลางแจ้ง เพื่อให้คณะผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมกันส่งมอบความสุขให้นักศึกษา ด้วยการจับสลากมอบรางวัลให้นักศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์ของรางวัลจากผู้บริหารและคณาจารย์ 14 คณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัย รวมถึงทำการแสดงโชว์หลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดงานวันพรต่อเนื่องมานานหลายสิบปี

การแสดงในงานวันพร ปี 2562 มีทั้งหมด 9 ชุด ประกอบด้วย

การแสดง อุ๋งๆ จากสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

การแสดง อ้อมกอดเขมราฐ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี พร้อมกล่าวเปิดงานและอวยพรให้นักศึกษา

การแสดง สาวเครือฟ้า จากวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์เลือก

การแสดง Amazing Human อิลิๆ 2019 จากคณะมนุษยศาสตร์

การแสดง DDU-DU DDU-DU จากคณะครุศาสตร์

การแสดง SCIT Band จากสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การแสดง MS Cover Dance จากคณะวิทยาการจัดการ

การแสดง SOT Healthy Dance จากสำนักวิชาการท่องเที่ยว และ

การแสดง ลูกทุ่งภารตะ จากสำนักวิชาสังคมศาสตร์

นอกจากการแสดงของคณาจารย์ ยังมีการจับสลากมอบรางวัลให้นักศึกษา โดย กิตติพงศ์ ทานัน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ คือผู้โชคดีได้รับเครื่องซักผ้า ซึ่งเป็นรางวัลมูลค่าสูงสุดในงาน และการแสดงดนตรีจากนักศึกษาชมรม CRRU Music  Club ทั้งนี้ อาจารย์รุ่งโรจน์ ต้นประดิษฐ และอาจารย์เมษธิดา วันใจ จากคณะมนุษยศาสตร์ รับหน้าที่พิธีกร ช่วงท้ายของงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี กล่าวปิดงานและอวยพรส่งความสุขให้นักศึกษา