สังคมศาสตร์ร่วมจิตอาสา ทำความดีครบรอบ 46 ปี มร.ชร

30 ก.ย. 62 126 คน

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล อาจารย์ และนักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ครบรอบ 46 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยร่วมกับกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้ ทำความสะอาดบริเวรเส้นทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

ประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีครบรอบ 46 ปี มร.ชร