มร.ชร. จับมือ กยศ. ชวนบริจาคโลหิต

20 ส.ค. 62 252 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) โดย กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6 วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบกับการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแสดงของนักศึกษา พร้อมทั้งกิจกรรมคนยุคใหม่ใส่ใจการเงิน โดยวิทยากรจาก กยศ. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ CRRU  LOAN https://www.facebook.com/f.crruloan/