เชิญร่วมกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

8 ก.ค. 62 1151 คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญร่วมกิจกรรมประจำปี "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ประจำปี 2562 

ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

พบกับกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆและกิจกรรมการแข่งขันมากมาย 

สมารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ โทร.0-5377-6011 ,http://www.science.crru.ac.th

FB : https://www.facebook.com/Science.Crru