ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษา สำนักวิชาการท่องเที่ยวฯ ร่วมพิธีไหว้ครูมัคคุเทศก์ ในวันที่ 21/06/62

19 มิ.ย. 62 367 คน

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษา สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ร่วมพิธีไหว้ครูมัคคุเทศก์ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562

เริ่มพิธี เวลา 09.09 น.

ณ ข่วงกิจกรรม สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย