ทูบีฯมร.ชร.เป็น“ตักสิลา”อบรมเรียนรู้ป้องกันยาเสพติด

12 มิ.ย. 62 331 คน

ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.(62)เวลา13.45 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร.ฐานะประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มร.ชร. (แห่งแรกในประเทศ- รักษามาตรฐานพร้อมเป็นฯระดับเพชร ปีที่ 3) ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดีฯ ฐานะเลขานุการชมรม ทูบีฯ และคณะกรรมการชมรมฯ รวมทั้งคณะผู้บริหาร คณบดีฯและผอ.ระดับต่างๆของมร.ชร. อีกทั้งหัวหน้าส่วนใน จ.เชียงรายที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลงานการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโครงการทูบีฯ ซึ่งประกอบด้วย นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้เชียวชาญโครงการทูบีฯ และ นายพีรพัฒน์ พรศิริเสริมกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เดินทางมาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของชมรมทูบีฯ ในจังหวัดเชียงราย รอบลงพื้นที่ ปี 2562 ก่อนไปประกวดระดับชาติราวกลางเดือน ก.ค.นี้

นายประจญ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการทุกๆ คน พร้อมกล่าวว่าที่ มร.ชร.แห่งนี้เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของเชียงรายและยังเป็นผู้จุดประกายความคิด ด้านการจัดตั้งโครงการทูบีฯ ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมาพร้อมมีเครือข่ายต่างๆมากมาย พร้อมจะช่วยลบภาพ ว่าเป็นแหล่งตั้งต้นกำเนิดยาเสพติดให้หมดไป และจะสืบสานพระปณิธานของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานชมรมทูบีฯ ตลอดไปด้วยพลังและศักยภาพด้านต่างๆของชาวจังหวัดเชียงราย

ผศ.ดร.ศรชัย กล่าวว่า ชมรมทูบีฯมร.ชร.มีแนวคิดให้ ทุกชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นสมาชิกชมรมทูบีฯมายาวนาน และได้ร่วมงานกับจังหวัดมาตลอดเหมือนมี ดีเอ็นเอ เดียวกันและจะร่วมมือกันทำงานเพื่อให้บรรลุผลอย่างต่อเนื่องยาวนานตลอดไป

นพ.ม.ล.สมชาย กล่าวว่า การทำงานด้านการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ถือว่าเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ทุกหน่วยงานของจังหวัดจะต้องร่วมมือกันต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด เพราะยาเสพติดเป็นภัยร้ายของประเทศ การทำงานของชมรมทูบีฯ ที่ มร.ชร. นี้ ถือว่าเป็นต้นแบบที่มหาวิทยาลัยต่างๆ และสถานศึกษาจะต้องทำเนื่องจาก “การป้องกันนั้นดีกว่าการแก้ไข” เพราะหากใครสักคนติดยาเสพติดแล้วจะเกี่ยวข้องกับหลายๆ ฝ่าย ทั้งครอบครัว ตำรวจ ทหาร หมอ พยาบาล ศาล ฯลฯ ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณของชาติมหาศาล วิธีการป้องกันคือต้องฝึก “ทักษะชีวิต” หรือ Self management skill ให้แก่เยาวชนเป็นสำคัญ

ส่วนนายพีรพัฒน์ กล่าวเสนอแนะเทคนิคและวิธีการรวมทั้งรายละเอียดที่ยังไม่สมบูรณ์จากแผนการทำงานด้านต่างๆให้แก่ชมรมฯ 3 เรื่องเพื่อเป็นแนวคิดการนำเสนอบนเวทีประกวดระดับชาติต่อไป

ด้านนายเดชรัฐ กล่าวว่า ตนเองชอบผลงานและเอกสารที่ประกอบการนำเสนอรวมทั้งงานวิจัยของชมรมฯ จะนำไปเป็นตัวอย่างที่อื่นต่อไปเพราะได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบ่อยๆที่ จ.ยะลา และจังหวัดเชียงรายควรร่วมมือและใช้บริการจากชมรมทูบีฯที่ มร.ชร. รวมทั้งงบประมาณด้วยหากมีแล้วก็ควรให้ความสำคัญต่อๆไป และควรใช้ชมรมฯที่มร.ชร.นี้เป็นฐานการอบรมเรียนรู้แก่ทุกๆองค์กรในจังหวัด เพราะที่นี่เขาทำมาตั้ง 17 ปีแล้วจนกลายเป็น “ตักสิลา..แก้ปัญหายาเสพติด” ดังคำขวัญที่ตนเองชอบมาก และวันนี้โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดผ่านชมรมทูบีฯในประเทศไทยนั้น ต่างประเทศให้ความสนใจมากจน UNESCO มอบรางวัลให้แล้ว ดังนั้นทุกๆ จังหวัดเชียงรายและอื่นๆก็ต้องรวมพลังกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพราะจะเป็นผลงานที่ก้าวไกลสู่สังคมโลกต่อไป

ผศ.ดร.วรินทรีย์ กล่าวว่า ชมรมทูบีฯมร.ชร.เริ่มมาตั้งแต่ปี 2545 เราทำกันด้วยใจได้ทำมาต่อเนื่องยาวนานจนเข้าสู่ปีที่ 17 แล้ว ด้านจังหวัดก็ให้ความสนใจโดยจะให้เครือข่ายต่างๆในจังหวัดมาร่วมกับมร.ชร.ต่อไปและท่านผู้ว่าฯก็ให้ความสำคัญมาก ส่วนนักศึกษาที่มาร่วมทำกิจกรรมแล้วจะกลายเป็นคนดีของสังคมที่มีคุณภาพจริงๆ ใครที่ผ่านชมรมฯนี้จะได้รับการต้อนรับจากทุกหน่วยงานและไม่ตกงาน เลขาฯชมรมทูบีฯมร.ชร.กล่าว