ชมรมทูบีฯ มร.ชร. ต้อนรับคณะนักศึกษา มช. เยี่ยมชมพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ทูบีฯ

17 พ.ค. 62 419 คน

วันนี้ (17/05/2562) ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เยี่ยมชอบนิทรรศการ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ร่วมพูดคุยวางแผนวิธีการทำงานในกลุ่มนักศึกษา วางแผนการดำงานกิจกรรมในปี 2562 เพื่อความสำเร็จของโครงการฯ ณ ศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย