โครงการสร้างบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

10 พ.ค. 62 401 คน

ประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ บริษัทซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2562