สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ชร.ควบคุมระบบการให้คะแนนในการประกวด Miss Grand Chiang Rai 2019

7 พ.ค. 62 480 คน

กองประกวดมิสแกรนด์เชียงราย ได้ขอความอนุเคราะห์สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการควบคุมระบบการให้คะแนนในการประกวด Miss Grand Chiang Rai 2019 นำทีมโดย อาจารย์จักรี พิชญ์พิบุล รองคณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ