สาขาวิชานิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปีและ 4 ปีเทียบโอน ภาคปกติ (เรียนเสาร์ถึงอาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562

24 เม.ย. 62 565 คน