สืบสารประเพณีปีใหม่เมืองสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

22 เม.ย. 62 384 คน

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัฑณ์ท้องถิ่น สำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์มาลี หมวกกุล ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และคณาจารย์จากสำนักวิชาสังคมศาสตร์ พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ โดยในกิจกรรมมีการจัดทำบุญถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา และกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาจารย์ ตัวแทนผู้สูงอายุจากเทศบาลตำบลบ้านดู่