ขอเชิญร่วมถวายพระพร ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 5 เมษายน

3 เม.ย. 62 830 คน

เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชันษาครบ 68 พรรษา ในวันที่ 5 เมษายน 2562  ขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วม จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเทิดพระเกียรติตลอดปีมหามงคล 2562 และกิจกรรมที่ถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมขอเชิญร่วมถวายพระพร ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผ่านระบบออนไลน์ Facebook  นี้ https://www.facebook.com/262866324150305/posts/666868627083404/ และ เพื่อนำความกราบทูลทราบ  ในโอกาสต่อไป