ทูบีฯ มร.ชร.ปีที่ 17 เก่งไม่หยุด แชมป์เหนือ มุ่งสู่ ยอดเพชร ระดับประเทศ

3 เม.ย. 62 483 คน

    เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ ก้าวสู่ปีที่ 17 แล้ว เก่งมาตลอดชนะเลิศทุกปี เป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งระดับชาติ พร้อมรับพระราชทานเกียรติบัตรฯ ด้วยความปิติ

    การประกวดครั้งนี้ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ได้นำเสนอผลงานและนวัตกรรมที่เคยทำมาแล้วในรอบปีไปแข่งขันกับชมรมอื่นๆ ผลปรากฎว่า ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มร.ชร. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร รางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 3 ต่อพระฉายาลักษณ์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อเป็นตัวแทนภาคเหนือไปประกวดระดับประเทศอีกครั้ง ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ต่อไป