เชิญร่วมงานรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง สำนักวิชาสังคมศาสตร์

29 มี.ค. 62 501 คน

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมงานรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ในวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ลานกิจกรรม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ (หน้าตึกสำนักวิชาสังคมศาสตร์) โดยภายในงานมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส สำนักวิชาสังคมศาสตร์ การสร้างความสัมพันธ์อันดีในสำนักวิชาฯ ทั้งบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ซึ่งในงานได้กำหนดให้มีการมองรางวัลเชิดชูเกียรติให้เก่ศิษย์เก่าที่ประสงความสำเร็จในการประกอบอาชีพ มีความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักวิชาสังคมศาสตร์