กองเชียร์ฯ มร.ชร.ยอดเยี่ยม นักวิ่ง โหวตให้คะแนนประทับใจ “CRRU Chiang Rai Half Marathon 2019”

22 มี.ค. 62 398 คน

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2562 ผศ.ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง อธิการบดีเป็นประธานมอบรางวัลจุดกองเชียร์ งาน CRRU Chiang Rai Half Marathon 2019  ณ ห้องประชุมอธิการบดี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักวิชาการท่องเที่ยว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ,รางวัลชมเชย ได้แก่ ชมรม ทูบีฯ และ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ