สนว.การท่องเที่ยว ได้รับรางวัลชนะเลิศกองเชียร์ CRRU CHIANG RAI HALF MARATHON 2019 (22-03-62)

22 มี.ค. 62 302 คน

วันที่ 22 มีนาคม 2562 ผู้บริหาร อาจารย์ และ สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาการท่องเที่ยว ได้เข้ารับรางวัลชนะเลิศกองเชียร์ยอดเยี่ยม ภายในงาน CRRU CHIANG RAI HALF MARATHON 2019 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) เป็นผู้มอบโลรางวัล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย