มร.ชร.มอบผ้าไตรพระราชทาน โครงการบรรพชาฯ 2562

22 มี.ค. 62 439 คน

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประชุมพระวัดเครือข่าย “โครงการบรรพชา อุปสมบทพุทธทายาทพุทธศาสนา” ประจำปี 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีเป็นประธานในพิธีมอบผ้าไตรพระราชทาน ให้แก่วัดเครือข่ายในพื้นที่ จ.เชียงราย - พะเยา รวม 6 ศูนย์ ประกอบด้วย ร.ร.วัดสันหนองบัว อ.พญาเม็งราย, วัดท่าข้าม อ.เชียงของ, วัดแม่คำ อ.แม่จัน, วัดเจดีย์หลวง อ.แม่สรวย, ร.ร.วัดหนองบัวพิทยา อ.เวียงป่าเป้า และวัดพระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา ทั้งนี้ มร.ชร.และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย นายเกษม มูลจันทร์ ประธาน คสกม. จะดำเนินโครงการบรรพชาฯ ระหว่างวันที่ 30-31 มี.ค.2562 ที่จะถึงนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะมีการดำเนินการให้เป็นประเพณีในทุกๆปี