ผู้บริหาร มร.ชร.ร่วมสภากาแฟ จ.ชร.ครั้งที่ 11 / 2561

25 ธ.ค. 61 710 คน

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2561 ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี พร้อมด้วย ผศ.สุรพล เวียงนนท์ ที่ปรึกษาสำนักประชาสัมพันธ์ฯ มร.ชร. ร่วมพบหารือข้าราชการ “สภากาแฟ”ครั้งที่ 11 / 2561 โดยองค์การบริหารส่วนจ.ชร. เป็นเจ้าภาพ ณ สวนไม้งามริมน้ำกก อ.เมืองเชียงราย จ.ชร. เพื่อเป็นการพบปะอย่างไม่เป็นทางการระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนของ จ.ชร.