การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ IIP และนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ

18 มี.ค. 62 360 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ Pu'er University และ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ IIP และนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ

มีโรงเรียนเครือข่าย และมหาวิทยาลัยส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันและกิจกรรมกว่า 300 คน

โดยมาจากโรงเรียนเครือข่าย 32 โรง มหาวิทยาลัย 10 แห่ง