ข่าวประชาสัมพันธ์

(CRRU NEWS)

...
กองเชียร์ฯ มร.ชร.ยอดเยี่ยม นักวิ่ง โหวตให้คะแนนประทับใจ “CRRU Chiang Rai Half Marathon 2019”

เมื่อ 28 ม.ค. 62   โดย สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

...
มร.ชร.มอบผ้าไตรพระราชทาน โครงการบรรพชาฯ 2562

เมื่อ 28 ม.ค. 62   โดย สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

...
อาจารย์ & นศ. JAPAN พบอธิการบดี หารือร่วมพัฒนาด้านภาษาญี่ปุ่น

เมื่อ 28 ม.ค. 62   โดย สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

...
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ชร. เปิดประสบการณ์ต่างแดน

เมื่อ 28 ม.ค. 62   โดย สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

...
มร.ชร. มอบทุนศึกษาต่อพระภิกษุหรือสามเณร

เมื่อ 28 ม.ค. 62   โดย กองพัฒนานักศึกษา

...
14 ศิษย์เก่า มร.ชร. เจ้าของรางวัล “ราชภัฏสดุดี” ปี 2562

เมื่อ 28 ม.ค. 62   โดย กองพัฒนานักศึกษา

...
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 5 หลักสูตร ร.ร.เทศบาล 5 เด่นห้า

เมื่อ 28 ม.ค. 62   โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...
สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อ 28 ม.ค. 62   โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ