ข่าวประชาสัมพันธ์

(CRRU NEWS)

...
สืบสารประเพณีปีใหม่เมืองสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

เมื่อ 28 ม.ค. 62   โดย สำนักวิชาสังคมศาสตร์

...
เทคโนโลยีอุตฯ มร.ชร. เดินหน้า MOU มุ่งพัฒนาการศึกษาโลจิสติกส์ Logistics and Supply Chain.

เมื่อ 28 ม.ค. 62   โดย สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

...
เชิญชมคอนเสิร์ต Crru Brass Project X Maeyao Marching Band

เมื่อ 28 ม.ค. 62   โดย สำนักวิชาสังคมศาสตร์

...
จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ มร.ชร.

เมื่อ 28 ม.ค. 62   โดย สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

...
สน.วิชาคอมฯ มร.ชร.ประชุมวิชาการ ภูมิภาคอาเซียน

เมื่อ 28 ม.ค. 62   โดย สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

...
กองเชียร์ฯ มร.ชร.ยอดเยี่ยม นักวิ่ง โหวตให้คะแนนประทับใจ “CRRU Chiang Rai Half Marathon 2019”

เมื่อ 28 ม.ค. 62   โดย สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

...
มร.ชร.มอบผ้าไตรพระราชทาน โครงการบรรพชาฯ 2562

เมื่อ 28 ม.ค. 62   โดย สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร