ข่าวประชาสัมพันธ์

(CRRU NEWS)

...
กิจกรรมปิดโครงการและคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา

เมื่อ 2019-10-29   โดย คณะวิทยาการจัดการ

...
สังคมศาสตร์ร่วมจิตอาสา ทำความดีครบรอบ 46 ปี มร.ชร

เมื่อ 2019-09-30   โดย สำนักวิชาสังคมศาสตร์

...
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดบูธชนะเลิศ

เมื่อ 2019-09-03   โดย สำนักวิชาสังคมศาสตร์

...
คึกครื้น มร.ชร. จัด “เปิดโลกกิจกรรม-Freshy Night 2019”

เมื่อ 2019-08-30   โดย กองพัฒนานักศึกษา

...
มร.ชร. จับมือ กยศ. ชวนบริจาคโลหิต

เมื่อ 2019-08-20   โดย กองพัฒนานักศึกษา

...
กิจกรรมจิตอาสาสำนักวิชาสังคมศาสตร์

เมื่อ 2019-08-16   โดย สำนักวิชาสังคมศาสตร์

...
กิจกรรมฝึกอบรมห้องสมุดสร้าสรรค์

เมื่อ 2019-07-30   โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ

...
งานบายศรีสู่ขวัญและประกวด Social Sciences Young Idol 2016

เมื่อ 2019-07-22   โดย สำนักวิชาสังคมศาสตร์

...
เชิญร่วมกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อ 2019-07-08   โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...
อธิการบดีเยี่ยมสำนักวิชาสังคมศาสตร์

เมื่อ 2019-07-07   โดย สำนักวิชาสังคมศาสตร์

...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Embedded และ IOT

เมื่อ 2019-06-18   โดย สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

...
Motion Capture for Animation 3D and Augmented Reality

เมื่อ 2019-06-18   โดย สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ