ราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ และให้โอกาส

University of Learning Pathway to Success

3

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปิดสอน และการรับสมัครนักศึกษา

1

วารสารก้านบัว

วารสารก้านบัวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1

ข้อมูลมหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย, ประวัติมหาวิทยาลัย, โครงสร้างมหาวิทยาลัย, โครงสร้างผู้บริหาร, ตราประจำมหาวิทยาลัย

แนะนำมหาวิทยาลัย

CRRU TV CHANNEL

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | Chiang Rai Rajabhat University

สร้างความรู้ เชิดชูภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดบูธชนะเลิศ

2019-09-03    สำนักวิชาสังคมศาสตร์   102

มร.ชร. จับมือ กยศ. ชวนบริจาคโลหิต

2019-08-20    กองพัฒนานักศึกษา   152

กิจกรรมจิตอาสาสำนักวิชาสังคมศาสตร์

2019-08-16    สำนักวิชาสังคมศาสตร์   171

กิจกรรมฝึกอบรมห้องสมุดสร้าสรรค์

2019-07-30    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ   132

งานบายศรีสู่ขวัญและประกวด Social Sciences Young Idol 2016

2019-07-22    สำนักวิชาสังคมศาสตร์   234

เชิญร่วมกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

2019-07-08    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   1049

อธิการบดีเยี่ยมสำนักวิชาสังคมศาสตร์

2019-07-07    สำนักวิชาสังคมศาสตร์   271

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Embedded และ IOT

2019-06-18    สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ   334

Motion Capture for Animation 3D and Augmented Reality

2019-06-18    สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ   268

มร.ชร.ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี 3 มิ.ย.

2019-06-04    สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร   308

...

ก้านบัวพลัส ประจำวันที่ 12 กันยายน 2562 ข่าวเด่นวันนี้ : มร.ชร.-'สิงห์ปาร์ค' ชร.MOU พิเศษ! ฝึกงาน-ได้เงิน ตามปณิธาน "การให้ไม่สิ้นสุด"

...

ก้านบัวพลัส ประจำวันที่ 11 กันยายน 2562 ข่าวเด่นวันนี้ : ฝัน นศ.มร.ชร. 5 คณะเป็นจริง! สิงห์ปาร์ค 'ให้ทุน'

...

ก้านบัวพลัส ประจำวันที่ 10 กันยายน 2562 ข่าวเด่นวันนี้ : เอกพัฒนาฯ มร.ชร.จัดวิถีเชื่อ 'ไผ่' ไล่ผี-ตาแหลว

...

ก้านบัวพลัส ประจำวันที่ 9 กันยายน 2562 ข่าวเด่นวันนี้ : กก.'สื่อสารการตลาด' มร.ชร.ใช้สารพัด 'กลยุทธ์' มัดใจ นร.ทั่วไทยหวังน้องใหม่ปี'63