วันราชภัฏ ประจำปี 2562

14 ก.พ. 62 05:30 น. - 14 ก.พ. 62 12:00 น.    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    0

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรม วันราชภัฏ ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 ก.พ.2562

เวลา 05.30 น. กิจกรรมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ CRRU FUNRUN ครั้งที่ 3 ณบริเวณหน้าหอปรัชญา ร. 9

เวลา 08.00 น.พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 47 รูป ณหอปรัชญา ร.9

เวลา 08.30 น.พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย

เวลา 09.09 น.พิธีรำลึก "14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏสดุดี" ณ ลานสนามหญ้า สำนักงานอธิการบดี

เวลา 08.39 น. พร้อมกัน ณ หอประชุมกาสะลองคำ ร่วมพิธี "14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏสดุดี" ,พิธีรับพระราชทานเหรียญอิสริยาภรณ์,พิธีประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ,ร่วมรับฟังการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย มร.ชร.

เวลา11.09 น.พิธีเปิดการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน 103 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน 103 บริเวณหน้าธนาคาร สำนักงานอธิการบดี