ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

งานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (The 7th ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUC2 2019)

22 มี.ค. 62 08:30 น. - 24 มี.ค. 62 16:30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อ่านเพิ่มเติม