ราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ และให้โอกาส

University of Learning Pathway to Success

แนะนำมหาวิทยาลัย


    วันที่ 14 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีจนถึงปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | Chiang Rai Rajabhat University

สร้างความรู้ เชิดชูภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
วิชาการ

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับสำนักวิชาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์ - 4 ธันวาคม 2562

2019-12-04    tourismhotel   0
...
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง การวางแผนความสุข สร้างความมั่นคงในอนาคต สำหรับมนุษย์เงินเดือน

2019-12-04    pubadm   0
...
วิชาการ

สังคมศาสตร์จัดกิจกรรมการแข่งขัน CRRU Social Innovation Challenge 2019

2019-11-28    social   0
...
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงาน และ ส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ งานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 8 มหัศจรรย์ไทยเท่ : กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

2019-11-26    tourismhotel   0
...
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลชนะเลิศ Best of the best ประเภท ดูดี โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2562

2019-11-25    ms   0
...
วิชาการ

ฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคของการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์ชนเผ่าในในกลุ่มอาเซียน ณ โรงพยาบาลจ้วงอินเตอร์เนชั่นแนล สาธารณรัฐประชาชนจีน

2019-11-23    stam   0
...

CRRU Social               

กิจกรรมมหาวิทยาลัย

Dec. 12

มหัศจรรย์ไทยเท่ : กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
12 Dec. 19 08:30 AM - 12 Jan. 20 17:30 PM
ณ สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

รายละเอียด »

Dec. 16

การแข่งขันกีฬา กาสะลองคำเกมส์ ครั้งที่ 32
16 Dec. 19 08:30 AM - 20 Dec. 19 17:30 PM
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

รายละเอียด »


...

ก้านบัวพลัส ประจำวันที่ 12 กันยายน 2562 ข่าวเด่นวันนี้ : มร.ชร.-'สิงห์ปาร์ค' ชร.MOU พิเศษ! ฝึกงาน-ได้เงิน ตามปณิธาน "การให้ไม่สิ้นสุด"

...

ก้านบัวพลัส ประจำวันที่ 11 กันยายน 2562 ข่าวเด่นวันนี้ : ฝัน นศ.มร.ชร. 5 คณะเป็นจริง! สิงห์ปาร์ค 'ให้ทุน'

...

ก้านบัวพลัส ประจำวันที่ 10 กันยายน 2562 ข่าวเด่นวันนี้ : เอกพัฒนาฯ มร.ชร.จัดวิถีเชื่อ 'ไผ่' ไล่ผี-ตาแหลว

...

ก้านบัวพลัส ประจำวันที่ 9 กันยายน 2562 ข่าวเด่นวันนี้ : กก.'สื่อสารการตลาด' มร.ชร.ใช้สารพัด 'กลยุทธ์' มัดใจ นร.ทั่วไทยหวังน้องใหม่ปี'63