วันที่
รายละเอียด
View/Player
2018-04-09
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180409
2018-04-09
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180409
2018-04-05
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180405
2018-04-03
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180402
2018-04-03
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180403
2018-04-02
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180402
2018-04-02
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180402
2018-03-30
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180330
2018-03-29
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180329
2018-03-28
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180327
2018-03-28
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180328
2018-03-27
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180326
2018-03-27
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180327
2018-03-26
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180323
2018-03-26
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180326
2018-03-23
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180323
2018-03-22
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20150321
2018-03-22
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180322
2018-03-21
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180320
2018-03-21
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180321
2018-03-20
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180320
2018-03-19
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180316
2018-03-19
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180319
2018-03-16
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180315
2018-03-16
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180316
2018-03-15
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180315
2018-03-14
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180313
2018-03-14
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180314
2018-03-13
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180312
2018-03-13
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180313
2018-03-12
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180212
2018-03-12
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180312
2018-03-09
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180309
2018-03-07
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180307
2018-03-07
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180307
2018-03-06
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180305
2018-03-06
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180306
2018-03-02
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180302
2018-03-02
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180302
2018-02-28
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180228
2018-02-27
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180226
2018-02-27
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20182027
2018-02-26
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180223
2018-02-26
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180226
2018-02-23
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180222
2018-02-23
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180223
2018-02-22
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180221
2018-02-22
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180222
2018-02-21
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180221
2018-02-21
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180220
2018-02-20
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180219
2018-02-20
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180220
2018-02-19
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180216
2018-02-19
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180219
2018-02-16
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180215
2018-02-16
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180216
2018-02-14
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180213
2018-02-14
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180214
2018-02-13
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย220180212
2018-02-13
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180213
2018-02-12
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180212
2018-02-08
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180207
2018-02-08
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20182008
2018-02-07
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราญ20180206
2018-02-07
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180207
2018-02-06
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180205
2018-02-06
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180206
2018-02-05
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180202
2018-02-05
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180205
2018-02-02
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180202
2018-02-02
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180202
2018-02-01
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180201
2018-02-01
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180201
2018-01-31
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180130
2018-01-31
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180131
2018-01-30
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180130
2018-01-29
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180129
2018-01-29
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180126
2018-01-26
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20170826
2018-01-26
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180125
2018-01-25
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20170825
2018-01-25
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180124
2018-01-24
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180124
2018-01-23
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20170823
2018-01-23
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180122
2018-01-22
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180122
2018-01-22
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180119
2018-01-19
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20170819
2018-01-19
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180118
2018-01-18
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20170818
2018-01-18
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180118
2018-01-17
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180117
2018-01-17
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180116
2018-01-16
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180116
2018-01-16
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180115
2018-01-15
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180112
2018-01-15
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180115
2018-01-12
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180112
2018-01-12
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180111
2018-01-11
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180111
2018-01-11
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180110
2018-01-10
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180110
2018-01-10
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180109
2018-01-09
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180109
2018-01-09
20180108
2018-01-09
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180109
2018-01-08
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180108
2018-01-08
20180105
2018-01-05
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180105
2018-01-05
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180104
2018-01-04
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180104
2018-01-04
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20180103
2018-01-03
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171229
2018-01-03
20171229
2018-01-03
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20180103
2017-12-29
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171229
2017-12-29
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171228
2017-12-28
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171228
2017-12-27
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171227
2017-12-27
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171216
2017-12-26
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171226
2017-12-26
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171225
2017-12-25
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171225
2017-12-25
รายการเช้าชาวราชภัฎ20171225
2017-12-20
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171220
2017-12-20
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171219
2017-12-19
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171219
2017-12-19
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171219
2017-12-18
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171218
2017-12-18
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171215
2017-12-15
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171215
2017-12-14
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171213
2017-12-14
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171214
2017-12-13
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171212
2017-12-13
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171213
2017-12-12
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171212
2017-12-12
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171208
2017-12-08
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171208
2017-12-08
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171207
2017-12-07
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171207
2017-12-07
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171206
2017-12-06
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171206
2017-12-06
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171204
2017-12-04
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171204
2017-12-04
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171201
2017-12-01
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171201
2017-11-29
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171129
2017-11-29
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171128
2017-11-28
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171128
2017-11-28
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171127
2017-11-27
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171127
2017-11-24
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171124
2017-11-24
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171123
2017-11-17
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171117
2017-11-17
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171116
2017-11-16
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171116
2017-11-16
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171115
2017-11-15
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171114
2017-11-15
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171115
2017-11-14
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171114
2017-11-13
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171113
2017-11-08
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171108
2017-11-08
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171107
2017-11-07
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171107
2017-11-07
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171106
2017-11-06
รายการเช้าชาวราชภัฎ20171106
2017-11-02
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171102
2017-11-02
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171101
2017-11-01
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171101
2017-11-01
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171031
2017-10-31
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171031
2017-10-31
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171030
2017-10-30
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171030
2017-10-25
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171025
2017-10-20
รายการเช้าชาวราชภัฎ20171020
2017-10-19
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171019
2017-10-19
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171018
2017-10-18
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171018
2017-10-18
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171017
2017-10-18
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20170817
2017-10-18
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171017
2017-10-18
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20170816
2017-10-18
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171016
2017-10-16
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171016
2017-10-12
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171012
2017-10-12
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171011
2017-10-11
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171011
2017-10-11
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171010
2017-10-10
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171010
2017-10-06
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171006
2017-10-06
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171006
2017-10-05
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171005
2017-10-05
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171004
2017-10-04
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171004
2017-10-04
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171003
2017-10-03
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171003
2017-10-03
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20171002
2017-10-02
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20171002
2017-10-02
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170929
2017-09-29
เย็นนี้ราชภัฎเชียงราย20170928
2017-09-29
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20170929
2017-09-28
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20170928
2017-09-28
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170927
2017-09-27
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20170927
2017-09-27
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170926
2017-09-26
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20170926
2017-09-26
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย201709025
2017-09-25
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20170925
2017-09-25
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170922
2017-09-22
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20170922
2017-09-22
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170921
2017-09-21
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170921
2017-09-21
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20170921
2017-09-20
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20170920ื
2017-09-20
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170919
2017-09-19
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20170919
2017-09-19
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170915
2017-09-15
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20170915
2017-09-15
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170914
2017-09-14
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20170914
2017-09-14
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170913
2017-09-13
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20170913
2017-09-13
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170912
2017-09-12
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20170912
2017-09-11
รายการข่าวเช้าชาวรายภัฎ20170911
2017-09-12
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170911
2017-09-05
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20170905
2017-09-05
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170904
2017-09-04
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20170904
2017-09-04
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170901
2017-09-01
รายข่าวเช้าชาวราชภัฎ20170901
2017-09-01
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170901
2017-08-31
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20170831
2017-08-31
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170830
2017-08-30
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20170830
2017-08-30
รายการเย็นนี้ที่ราชภัฎ20170829
2017-08-29
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20170829
2017-08-28
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20170828
2017-08-28
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170825
2017-08-25
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20170825
2017-08-25
รายการเย็นนี้ที่ราชภัฎ20170824
2017-08-24
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20170822
2017-08-24
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20170823
2017-08-24
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20170824
2017-08-24
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนภัฎเชียงราย20170823
2017-08-23
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170822
2017-08-22
รายการเย็นนี้ที่ราชภัฎ20170821
2017-08-21
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20170821
2017-08-21
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170818
2017-08-18
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20170818มรชร.เปิดประตูเพิ่มรดการจราจรติดขัด
2017-08-17
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20170816
2017-08-17
รายการข่าวเช้าชาวราชภัฎ20170817
2017-08-17
รายการเช้าชาวราชภัฎ20170817
2017-08-17
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170816
2017-08-16
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170629
2017-08-16
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170630
2017-08-16
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170703
2017-08-16
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170705
2017-08-16
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170706
2017-08-16
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170707
2017-08-16
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170711
2017-08-16
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170712
2017-08-16
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170713
2017-08-16
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170714
2017-08-16
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170717
2017-08-16
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170718
2017-08-16
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170719
2017-08-16
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170721
2017-08-16
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170724
2017-08-16
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170725
2017-08-16
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170727
2017-08-16
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170728
2017-08-16
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170801
2017-08-16
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170802
2017-08-16
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170803
2017-08-16
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนภัฎเชียงราย20170804
2017-08-16
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย20170807
2017-08-16
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย
2017-08-15
ขอเชิญร้บฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัชเชียงราย
2017-06-23
ขอเชิญรับฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัฎเชียงรายราย ขอเชิญศิษย์เก่า-ปัจจุบัน รปศ.ร่วมงานReunion 20 ปีวิถีสิงห์
2017-06-22
ขอเชิญรับฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัฎเชียงราย ร่วมใว้อาลัยแด่ศิลปินมรดกอีสานสาขาศิลปะการแสดง(ตลกอีสาน)หนิงหน่องท่านคือใคร?
2017-06-21
ขอเชิญรับฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัฎเชียงราย มรชร.รับนศ.ใหม่ชี้ 7เหตูผลต้องเรียนฯ
2017-06-20
ขอเชิญรับฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัฎเชียงราย มรชร.ทำบุญให้เป็นวัดป่าอ้อเมืองอินทร์วัดตัวอย่างนำร่อง ทำบุญต่อบุญ ช่วยผู้ป่วยฯ
2017-06-19
ขอเชิญรับฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัฎเชียงราย มรชร.ทุบีให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยท่านเลขาฯชมรมฝากขอบคุณทุกภาคส่วนฯ
2017-06-16
ขอเชิญรับฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัฎเชียงราย มรชร.อธิการบดีนำคณะผู้บริหารกรรมการชมรมทูบีนัมเบอร์วันให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการฯระดับประเทศประจำปี2560
2017-06-15
ขอเชิญรับฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัฎเชียงราย มรชร.ชมรมทูบีนัมเบอร์วันพร้อมยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการทูบีนัมเบอร์วันวันนี้
2017-06-14
ขอเชิญรับฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัฎเชียงราย มรชร.20170613
2017-06-13
ขอเชิญรับฟังรายการเย็นนี้ที่ราชฎเชียงราย มรชร.สภา มร.ชร.นำผู้บริหารขอพระราชทานทูลเกล้าฯถวายปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตมศักดิ์ฯ
2017-06-12
ขอเชิญรับฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัฎเชียงราย มรชร.ศูนย์เพาะเนื้อเยื้อปลูกสักทองพันธเสาชิงช้า
2017-06-09
ขอเชิญรับฟังรายการเย็นนี้ที่ราชฎเชียงราย มรชร ขอเชิญร่วมปลูกสักทองพันธ์เสาชิงช้าข้างตึกสำนักอธิการฝั่งทิศตะวันออก(9.00)9/06/60
2017-06-08
ขอเชิญรับฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัฎเชียงรายชมรมทูบีนัมเบอร์วันเตรียมต้อนรับคณะกรรมการประโครงการฯ ในวัน 15 มิย.นี ที่ศูนย์เพื่อนใจทูบีนำเบอร์วัน มรชร.
2017-06-07
ขอเชิญรับฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัฎเชียงราย มรชรสภาคราจารย์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากม.ราชมงคลธัญบุรี ชืนมื่นกันท่วนหน้า.
2017-06-05
ขอเชิญรับฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัฎเชียงราย20170602
2017-06-02
ขอเชิญรับฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัฎเชียงราย มรชร.สำนักวิทยาศาสตรสุขภาพเปิดรับนึกศึกษาใหม่สาม สาขา
2017-06-01
ขอเชิญรับฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัฎเชียงราย
2017-06-01
ขอเชิญรับฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัฎเชียงราย
2017-06-01
ขอเชิญรับฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัฎเชียงราย ขอเชิญิร่วมสวดอภิธรรมศพท่าน ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ
2017-06-01
ขอเชิญรับฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัฎเชียงรายเชิญทุกภาคส่วนร่วมแสดงความอาลัยแด่อดีตท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ
2017-05-25
ขอเชิญรับฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัฎเชียงราย
2017-05-22
ขอเชิญรับฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัฎเชียงราย
2017-05-24
ขอเชิญรับฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัฎเชียงราย
2017-05-24
ขอเชิญรับฟ้งรายการเย็นนี้ที่ราชภัฎเชียงราย
2017-05-23
ขอเชิญรับฟังรายการเย็นนี้ที่ราชภัฎเชียงราย มรชร.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร 0 5377 6000 - 5, แฟกซ์ 0 5377 6001
Copyright © 2015 Chiang Rai Rajabhat University All Right Reserved | Design by OOC.